νεύρωμα-morton

Νεύρωμα morton

Η εμφάνιση πόνου μεταξύ των δύο δακτύλων – μεταταρσίων στο πόδι πάντα εγείρει την υποψία ύπαρξης νευρώματος Morton. Η συχνότητα εμφάνισης της πάθησης είναι υψηλότερη στις γυναίκες της μέσης ηλικίας, σε ποσοστό 85% στο ένα πόδι, μεταξύ του 3ου – 4ου δακτύλου σε ποσοστό 45%, και του 2ου-3ου δακτύλου σε ποσοστό 37%.

Η ύπαρξη δύο νευρωμάτων Morton στο ίδιο πόδι είναι σπάνια, σε ποσοστό 4%. Το νεύρο υπόκειται σε ιδιαίτερη πίεση που αυτό μπορεί να δημιουργήσει ίνωση. Ένα νεύρο που επηρεάζεται με αυτό τον τρόπο παχαίνει και η πάχυνση αυτή ονομάζεται ως νεύρωμα Morton.

Οι ασθενείς με νεύρωμα Morton συχνά παραπονιούνται για ένα αίσθημα σαν χαλίκι στο παπούτσι τους.

Αιτιολογία

Η αιτιολογία εμφάνισης της πάθησης δεν είναι απολύτως σαφής. Τα ψηλά και στενά παπούτσια τα οποία φορούν οι γυναίκες αυξάνουν την πίεση μεταξύ των μεταταρσίων, δημιουργώντας συνθήκες ερεθισμού των νευρικών στελεχών. Ο χρόνιος ερεθισμός αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα ειδικά στις γυναίκες.

Το συχνότερα εμφανιζόμενο σύμπτωμα είναι το άλγος (καυσαλγία), στο σημείο της βλάβης του νευρικού στελέχους, συνήθως ανάμεσα στο 3ο – 4ο δάκτυλο ή στο ύψος των κεφαλών των μεταταρσίων (μεταταρσαλγία), ιδιαίτερα κατά τη φάση της φόρτισης του ποδιού (βάδιση, ορθοστασία, τρέξιμο).

Αρχικά μπορεί να έχει μικρή ένταση και σταδιακά να εμφανίζεται επιδείνωση του πόνου. Σε πρώτο στάδιο στην κλινική εξέταση η μεσοδακτυλική σχισμή μεταξύ τρίτου και τέταρτου δακτύλου είναι ευαίσθητη καθώς επίσης μπορεί να υπάρχει υπαισθησία στα δάκτυλα. Η πλήρης διάγνωση του νευρώματος Morton ή αλλιώς μεταταρσαλγίας Morton γίνεται μέσω της μαγνητικής τομογραφίας που σας την χορήγει ο ορθοπεδικός σας. Με αυτήν την εξέταση γίνεται η αξιολόγηση των μαλακών μορίων του ποδιού. Έπειτα, μπορούμε να έχουμε εικόνα για το νεύρωμα Morton.

Θεραπεία

Η θεραπεία για το νεύρωμα Morton μπορεί να είναι συντηρητική αλλά και χειρουργική. Αρχικά συνιστάται η συντηρητική θεραπεία που αν είναι αναποτελεσματική για τον πάσχοντα τότε ο ασθενής οδηγείται στην επιλογή μίας χειρουργικής θεραπείας.

Ο Ποδολόγος του Πoδολογικού κέντρου Medical Step έπειτα από την διάγνωση από ορθοπεδικό για νεύρωμα Morton συστήνει στους ασθενείς, ένα μικρό πατάκι για την υποστήριξη της διάφυσης του μεταταρσίου που είναι μερικές φορές αποτελεσματικό. Κρίνεται απαραίτητο το πελματογράφημα με σκοπό την κατασκευή ορθωτικού πέλματος, ώστε οι πιέσεις να είναι ισόποσες και ελεγχόμενες δίνοντας μεγάλη έμφαση στην χρήση κατάλληλων υποδημάτων.

Είναι επίσης σημαντικό, τα ποδιά μετά από μια έντονη δραστηριότητα να τοποθετούνται σε αντίρροπη θέση (πάνω σε δυο μαξιλάρια). Ο τακτικός ποδολογικός έλεγχος και η ποδολογική φροντίδα από τον ειδικό του Medical step θα σας απαλλάξει από της σκληρύνσεις και τους κάλους, καθώς επίσης θα προληφθούν τυχόν δυστροφίες στους όνυχες. Η ξεκούραση και η καθαριότητα των ποδιών σας είναι το κύριο μέλημα μας.

Εάν έπειτα από την πραγματοποίηση όλων των συντηρητικών μέτρων που θα σας προτείνουμε, τα συμπτώματα επιμένουν και προκαλούν ανικανότητα βάδισης, τότε το νεύρωμα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά από εξειδικευμένο Ορθοπεδικό χειρούργο.