ονυχοκρύπτωση

Ονυχοκρύπτωση (Onychocryptosis)

Η ονυχοκρύπτωση: το νύχι που κρύβεται-κρυπτώνει (κρύπτω) μέσα στο δέρμα.

Η ονυχοκρύπτωση είναι μια σοβαρή βλάβη που λαμβάνει χώρα κυρίως στο μέγα δάκτυλο, χωρίς να αποκλείονται και τα υπόλοιπα, καθώς συχνά υπάρχει φλεγμονή και οίδημα. Αυτό συμβαίνει γιατί το παρωνύχιο – επωνύχιο, μολύνεται από βακτήρια και μύκητες και σταδιακά υπερτέφεται, με αυτόν τον τρόπο, καλύπτει την κεράτινη πλάκα του νυχιού, με αποτέλεσμα να προκαλεί μεγάλη αίσθηση πόνου και μια χρόνια κοκκιωματώδη βλάβη (παρωνυχία) δίνοντας την εντύπωση ότι το νύχι διεισδύει στο δέρμα, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο.

Η μόλυνση του παρωνυχίου – επωνυχίου (πετσάκια), του δέρματος που περιβάλλει το νύχι, μπορεί να προέλθει από τραυματισμό τους (λάθος κοπή) ή μέσο της ελαφράς κυρτότητας που φέρει το νύχι, ή από λάθος κοπή του ελεύθερου άκρου του νυχιού ή από μηχανικές πιέσεις μέσω των υποδημάτων ή από κάποια ανατομική δυσμορφία των δάκτυλων του άκρου ποδός (τριβή).

Η εντύπωση που έχουν οι περισσότεροι ασθενείς είναι ότι το νύχι μπαίνει μέσα στο δέρμα λόγο της εικόνας – υπερτροφίας του δέρματος. Ο κοινός χαρακτηρισμός που οι περισσότεροι αποδίδουν στην βλάβη, είναι είσφρυση όνυχα στο δέρμα (Ingrown Toenail). Η είσφρυση όνυχα στο δέρμα ή ονυχοκύρτωση ή κυρτωνυχία ή οστρακοειδής όνυχας ή ελικοειδής ονυχας, είναι μερικές από τις ποιο συνήθεις ονομασίες για όταν μπαίνει το νύχι μέσα στο δέρμα.

Ένα από τα ποιο συνηθισμένα αίτια της ονυχοκρύπτωσης είναι ο οστρακοειδής όνυχας – ονυχοκύρτωση.

Η ονυχοκρύπτωση μπορεί να προκαλέσει την ονυχοκύρτωση (οστρακοειδής όνυχας), λόγο της διόγκωσης του δέρματος, μέσω της πίεσης που δέχεται η ονυχαία πλακά και οι ονυχαίες αύλακες, έτσι το νύχι να αρχίσει να κυρτώνει. Επίσης, η ονυχοκύρτωση (οστρακοειδής όνυχας  μπορεί να προκαλέσει την ονυχοκρύπτωση αφού το νύχι λόγω της μεγάλης κυρτότητας μπορεί να εισχωρήσει στο δέρμα και έτσι να μολυνθεί και να παρουσιάσει φλεγμονή, οίδημα και κατά συνέπεια υποτροφία δέρματος.

Όπως έχουμε προαναφέρει το δέρμα αντιδρά σε όλες τις πιέσεις όπου δέχεται.

Τα αίτια πρόκλησης της oνυχοκρύπτωσης

– Λάθος κοπή του νυχιού
– Ονυχοκύρτωση (οστρακοειδής όνυχας)
– Ονυχομυκητίαση
– Ψωρίαση
– Στενά υποδήματα
– Πολύωρη ορθοστασία
– Έντονη άθληση
– Ανεπαρκής καθαριότητα
– Εφίδρωση
– Περιττό βάρος
– Ορμονικές διαταραχές
– Κληρονομικά αίτια
– Δυσμορφίες πέλματος
– Εγκυμοσύνη

Στο Ποδολογικό Κέντρο Medical Step

Στο Ποδολογικό Κέντρο Medical Step αντιμετωπίζουμε την ονυχοκρύπτωση και τα αίτια που την δημιουργούν με μεγάλη επιτυχία. Ελέγχουμε την πάσχουσα περιοχή, εξετάζουμε τις αιτίες πρόκλησης και συνεχίζουμε την διαδικασία της θεραπείας ώστε να αποφορτιστεί το σημείο, να μπορέσει να “αναπνεύσει” και να δεχτεί την τοπική θεραπεία.

Φροντίζουμε να ενημερωθείτε για το πώς θα κάνετε τον σωστό έλεγχο των ποδιών σας, και τι θα πρέπει να αποφεύγεται. Η ενδελεχής ανώδυνη θεραπεία της πάσχουσας περιοχής που σας προσφέρουμε, θα σας ανακουφίσει άμεσα.

Στο Ποδολογικό Κέντρο Medical Step έχουμε την γνώση, τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα μέσα ώστε να φέρουμε εις πέρας με επιτυχία και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε όλες τις τεχνικές για την επίλυση του προβλήματος σας, όπως την μέθοδο της ορθονυχίας.

Εάν υπάρχει φλεγμονή ή λοίμωξη καθώς και όταν ο ασθενής έχει σακχαρώδη διαβήτη, η παραπάνω θεραπεία απαιτεί τη συνεργασία του αρμόδιου ιατρού.