Ο Ποδολόγος μπορεί να αντιμετωπίσει και να δώσει λύσεις σε προβλήματα. Οι υπηρεσίες πάνω στις οποίες δραστηριοποιείται και τις οποίες προσφέρει επιλύουν και εξυγιαίνουν προβλήματα σε παθήσεις όπως: