Ο Ποδολόγος μπορεί να αντιμετωπίσει και να δώσει λύσεις σε δυστροφίες και δυσμορφίες που λαμβάνουν χώρα στον άκρο πόδα. Οι υπηρεσίες πάνω στις οποίες δραστηριοποιείται και τις οποίες προσφέρει επιλύουν και εξυγιαίνουν προβλήματα όπως: