πρηνισμός-υπτιασμός

Πρηνισμός

Είναι η κατάσταση που παρατηρείται όταν η πτέρνα τείνει προς τα έξω, η πελματιαία κάμαρα χαμηλώνει και το πόδι στρέφεται με φορά προς τα έξω.

Ορισμένοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο πρηνισμό (υπερπρηνισμό η μικρότερο πρηνισμό (υποπρηνισμός – υπτιασμός) σε σχέση με το γενικό σύνολο.

Ο πρηνισμός και οι τύποι του, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που τρέχετε, αυξάνοντας την πιθανότητα κάποιου τραυματισμού. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό το άτομο να γνωρίζει το πρόβλημα του και να επιλεγεί υποδήματα που να είναι κατάλληλα και σταθερά, ειδικά αυτά που θα χρησιμοποιεί στις αθλητικές του δραστηριότητες.

Ο πρηνισμός του άκρου πόδα συνήθως οφείλεται σε ανατομικές ανωμαλίες συγγενούς τύπου. Τις περισσότερες φορές κάποιος γεννιέται με αυτή τη δυσμορφία. Μερικές φορές όμως ο πρηνισμός αυτός οφείλεται σε τραυματισμό ο οποίος οδηγεί σε χαλάρωση των συνδέσμων του άκρου πόδα. Επίσης μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα όπως τενοντίτιδα του αχιλλείου τένοντα, πόνο στην πτέρνα, προβλήματα στη μέση και ενοχλήσεις στα γόνατα καθώς και πόνο στην ποδική καμάρα, στην ποδοκνημική περιοχή, στα γόνατα, στα ισχία και τη μέση.

Υποπρηνισμός ή Υπτιασμός

Είναι η αντίθετη κατάσταση από τον πρηνισμό δηλαδή ο υποπρηνισμός (υπτιασμός). Παρατηρείται όταν η πτέρνα τείνει προς τα μέσα, η κάμαρα ανυψώνεται και το πόδι στρέφεται με φορά προς τα μέσα. Τα υποδήματα φέρουν έτσι μεγαλύτερη και αυξημένη φθορά προς την εξωτερική πλευρά της πτέρνας, η έξω πλευρά της πτέρνας εφάπτεται συνεχώς με τo έδαφος, το πέλμα έτσι προσκρούει με δύναμη στο έδαφος και το έδαφος ανταποδίδει την ιδία δύναμη και πάλι στο πέλμα. Η μετάδοση αυτή χαρακτηρίζεται σαν ισόποση δύναμη, δηλαδή δράσης και αντίδρασης.

Αυτές οι δυνάμεις πρόσκρουσης υφίσταντο καθ ‘ όλη την διάρκεια βάδισης και οι δυνάμεις αυξάνονται όταν οι δραστηριότητες είναι πιο έντονες.

Όταν στο πέλμα υπάρχει κάποια δυσμορφία οι δυνάμεις αυτές δεν απορροφούνται σωστά με αποτέλεσμα το πέλμα να μεταφέρει έντονη δύναμη στον αστράγαλο, την κνήμη και την περόνη, αφιλτράριστες. Έχει μεγάλη σημασία για τα άτομα που έχουν οποιαδήποτε δυσμορφία πέλματος να εξετάζονται και να ακολουθούν μία συντηρητική θεραπεία διότι θα αναπτύξουν προβλήματα στο σκελετικό τους σύστημα (αστράγαλο, κνήμη, περόνη γόνατο, μέση μέχρι και τον αυχένα). Επίσης, το δέρμα και τα νυχιά του άκρου πόδα επηρεάζονται λόγω της ανατομικής δυσμορφίας στα κάτω άκρα. Οι κάλοι, οι υπερκερατώσεις και οι δυστροφίες ονύχων είναι μερικά από τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν.

Η διάγνωση για τα παραπάνω προβλήματα στα κάτω άκρα μας γίνεται όταν ο ιατρός Ορθοπεδικός ή ο Ποδολόγος σας θα σας εξετάσει το πόδι και θα παρατηρήσει τον τρόπο που περπατάτε ή τρέχετε καθώς και εάν τα παπούτσια σας φθείρονται περισσότερο στην έσω επιφάνειά τους ή όχι.

Θεραπεία

Όταν ο πόνος επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα εβδομάδων και διαγνωστεί κατά την εξέταση με πελματογράφημα από ορθοπεδικό ή ποδολόγο, πρηνισμός ή υποπρηνισμός (υπτιασμός) στον άκρο πόδα τότε ενδείκνυται η κατασκευή ειδικών ορθωτικών πελμάτων. Είναι η μοναδική λύση που θεραπεύει τα συμπτώματα του πόνου.

Με τη χρήση ορθωτικών πελμάτων, η κατανομή των φορτίων στα κάτω άκρα είναι ισόποση με αποτέλεσμα οι πιέσεις που δέχονται τα κάτω άκρα να έχουν τα φυσιολογικά επίπεδα και να είναι ελεγχόμενες, έτσι δεν υπερφορτίζονται και κατ’επέκταση δεν φλεγμαίνουν επιμέρους τένοντες ή αρθρώσεις. Τέλος, τα υποδήματα που πρέπει να επιλέγουν οι ασθενείς πρέπει να έχουν ως κύριο κριτήριο την ενισχυμένη προστασία από κραδασμούς.

Ο Ποδολόγος του Ποδολογικού Κέντρου Medical Step

Στο Ποδολογικό Κέντρο Medical Step σας προσφέρουμε τον ενδελεχή έλεγχο που έχουν ανάγκη τα κάτω άκρα σας.

Η ανατομική δυσμορφία του άκρου ποδός, από τον πρηνισμό και τον υποπρηνισμό δημιουργεί στα πόδια σας διαφορά επώδυνα προβλήματα, ειδικά στα άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Τα άτομα χρειάζονται τακτικό έλεγχο και συστηματική φροντίδα, έτσι ώστε να προλαμβάνονται οι σκληρύνσεις οι υπερκερατώσεις – κάλοι και οι δυστροφίες ονύχων που αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν από την λανθασμένη και ανισόποση πίεση που ασκείται καθημερινά στα κάτω άκρα σας.

Ιδιαιτέρα σημαντικός είναι ο ποδολογικός έλεγχος, η ποδολογική φροντίδα και η σωστή διάγνωση σε ευπαθείς ομάδες όπως άτομα με σακχαρώδη διαβήτη για την αποφυγή ελκών. Στο Ποδολογικό μας κέντρο επιμελούμαστε τα άκρα σας, απαλλάσσοντας σας, με ιδιαίτερη προσοχή από τα επώδυνα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί σε αυτά, λόγω της ανατομικής δυσμορφίας. Σας συμβουλεύουμε και σας προτείνουμε πελματογράφημα με σκοπό τα ειδικά βοηθήματα (ορθωτικά πέλματα) που θα σας ανακουφίσουν και θα ελαττώσουν αισθητά πόνους που έχετε στα πέλματα σας.